17M OVA MLK Showcase - civiero

Game 2, Part 1 v. TJVBC Nike Elite 18