17M OVA MLK Showcase - civiero

Game 1, Part 2 vs. Tribe 18 Rox