17M OVA MLK Showcase - civiero

Game 1, Part 1 vs. Venetian Bay 18 Piparo